D’ençà del segle XVI, la indústria de les arts gràfiques i més modernament el món del disseny gràfic han vingut utilitzant un text de farciment conegut com Lorem ipsum per simular la maquetació de continguts textuals i d’imatge d’una publicació impresa o d’una pantalla digital. Continua llegint