De forma periòdica i recurrent li pregunten a l’escriptor si es guanya la vida amb la seva escriptura. «En molts oficis, fins i tot els individus més matussers s’hi guanyen les garrofes; no així en l’escriptura i en moltes de les arts, en què és freqüent la necessitat perenne d’una segona ocupació alimentària», ha dit l’escriptor algun cop. «En les cultures petites i endogàmiques, llevat dels noms que apareixen a les llistes d’èxits de vegades per raons extraartístiques, la immensa majoria està abocada a l’amateurisme, a les jornades intempestives, a la nocturnitat, al silenci, a la transparència, a la utopia, a la quimera, a la independència… a la llibertat creativa més absoluta», ha contestat en més d’una ocasió.