COMPRAR | FULLEJAR PDF

Eduard Ribera (guió); Joan Pena (il·lustracions); Ramon Torres (disseny); Backup Comunicació (concepte i producció). Edició: Generalitat de Catalunya, desembre 2002. 20 pàgines. Dipòsit legal L-1360-2002

Còmic produït a propòsit de l’Any Internacional de les Muntanyes (2002) dins el Programa de Política General de Muntanya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya) que vol explicar els aspectes més rellevants de la vida a les muntanyes. 20.000 exemplars distribuïts entre els escolars de tot Catalunya.