COMPRAR | FULLEJAR PDF

Eduard RIBERA, Pau LLACUNA, M. Luisa OTAL. Universitat de Lleida, 2003. 144 pàg. ISBN:84-8409-973-3 Dipòsit legal: Z-2066-2003

Aquest treball, que resumeix vint anys de la història de la Fira de Teatre de Tàrrega, ens aporta una dimensió del que és avui aquest fenomen de les arts escèniques. Un estudi rigorós que intenta entreveure quin pot ser el futur d’aquesta manifestació teatral. Una publicació que ens ajudarà a entendre millor una part de la història cultural i de les inquietuds creatives del nostre país.